Kontrole


2015 rok

Podmiot kontrolujący: Śląski Urzęd Wojewódzki w Katowicach

Okres kontroli:. 20.10.2015r.; 5-6.11.2015r.; 16-20.11.2015r.

Zakres: Realizacji dochodów budżetowych oraz finansowanie zadań związanych z rozporządzeniem i udostępnieniem nieruchomości Skarbu Państwa 

Okres kontrolowany: 01.01.2012r. do dnia 31.12.2014r.

2018 rok

1. Podmiot kontrolujący: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Okres kontroli:. 29.08.2018r.

Zakres: Ocena bieżącego stanu sanitarnego pomieszczeń piwniczych w budynku przy ul. Orkana 8 w Radlinie

 

2. Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku

Okres kontroli:. 19.11.2018r. - 22.11.2018r.

Zakres: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Okres kontrolowany: 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

Informacja wytworzona przez:
Martyna Konopek
email: m.konopek@pzzn.org.pl tel.:32 4572006 fax: 32 4572006
, w dniu:  28‑02‑2018 13:02:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bogumiła Kędzierska
email: b.kedzierska@pzzn.org.pl tel.:032/ 457 20 06 fax: 032/ 457 20 06
, w dniu:  28‑02‑2018 13:02:29
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2019 15:01:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie